Hvordan legge underlaget?

Laminatgulv

Hvordan legge underlaget?

Et godt underlag er en viktig detalj som ikke må undervurderes. Det absorberer lyd, stopper damp nedenfra og tar opp små ujevnheter.

Det er svært lett å legge underlaget; du trenger bare en kniv og en vater. Rull ut litt av underlaget, og skyv det inntil veggen. Legg en eske med bord på den, og hold denne enden på plass før du ruller ut resten den andre veien. Riv så av i den nærmeste perforeringen.

Hva trenger du?

  • Skjærekniv

 

FYLL DEN SISTE ÅPNINGEN

Når du skal fylle den gjenværende åpningen mellom underlaget og veggen, måler du den og setter et merke på underlaget du ønsker å bruke. Tegn et punkt på begge sidene, og bruk et bord til å skjære mellom punktene i en rett linje.

Deretter legger du det tilskårne stykket på plass. Det er viktig at underlaget ligger flatt og at stykkene ikke overlapper hverandre. Det kan resultere i at gulvet blir ujevnt og ustabilt. Hvis det skjer, må du skjære til stykkene slik at de passer bedre sammen.

ARBEIDE MED IKKE-RETTE VINKLER

Hvis noen av veggene ikke har rett vinkel, må du måle lengden og vinkelen. Skjær ut et hjørne, og bruk et bord til å fortsette skjæringen slik at du vår en rett vinkel. Hvis det er et stykke underlag mot en vegg med rett vinkel på en side og en vegg som ikke er i rett vinkel på den andre siden, begynner du ved å legge underlaget mot veggen som ikke er rett for å gjøre det lettere å plassere det riktig.


Relaterte emner
Top