Vedlikehold vinylgulv

Generelt vedlikehold

Vinylgulv, men som med de fleste ting krever også de regelmessig rengjøring for å holde seg vakre. Det innovative overflatesjiktet med TitanV™ eliminerer behovet for ytterligere behandling etter leggingen, og du kan enkelt rengjøre gulvet med en kost, støvsuger eller en fuktig mopp. Vi anbefaler at du alltid bruker ikke-aggressive rengjøringsprodukter, slik som Pergos rengjøringsmiddel for vinylgulv, som beholder gulvets opprinnelige utseende. Du må ikke helle vann over gulvet eller la det ligge igjen vann på gulvet.

Periodisk rengjøring og vedlikehold

Rengjør gulvet regelmessig ved å koste, støvsuge eller gå over med en fuktig mopp. Fjern alltid umiddelbart sandkorn, skarpe gjenstander, flekkfjerningsmidler, fuktighet eller aggressive stoffer fra gulvet.
MERK: Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler, såpe, slipende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler som inneholder olje eller voks.

Flekkfjerning

Fjern flekker så raskt som mulig. Jo lenger det ligger søl på gulvet, desto større er risikoen for at gulvet blir flekkete. Du kan fjerne gjenstridige flekker med Pergos rengjøringsmiddel for vinylgulv.


Industrirengjøring

Til kommersiell bruk kan det brukes en egnet forsegling for å øke slitebestandigheten og gjøre gulvet lettere å rengjøre. Denne påføres i henhold til produsentens instruksjoner.

Fjerne flekker fra et vinylgulv

Rubbemerker på vinylgulvet

Rengjøre et vinylgulv