Go to content Go to search
Miljøbevisste Pergo vinylgulv

Pergo vinylgulv: begrenser miljøpåvirkningen

Vi har vilje til å ta ansvaret for å minimalisere påvirkningen fra vår produksjon av vinylgulv. Vi arbeider for å bruke råmaterialene og vår innovative generering av grønne energi på en smart måte i så stor grad som mulig. Visst du at vi også har laget vårt eget sirkulære økosystem for å hindre at industriavfallet forbrennes eller går tapt? Finn ut mer om hvordan vinylgulv lages.

Hva Pergos vinylgulv er laget av

Transparent bruk av ressurser

Vinylens komponenter

Det er 3 hovedingredienser i et pergo vinylgulv. Cirka 40 % kritt, som er et naturlig produkt som finnes i store mengder. Cirka en fjerdedel består av resirkulert PVC, hentet fra vårt eget produksjonsavfall. Den tredje, som utgjør en fjerdedel, består av såkalt ‘virgin’ eller ny PVC, laget av klor (fra vanlig salt) og etylen (fra råolje).

Produkter med lang levetid

Vi vet at olje er en ikke-fornybar ressurs, og det innebærer at det er et stoff som ikke fylles på fra naturens side innenfor en menneskelig tidsskala. Derfor gjør vi alt som er mulig å gjøre for å sikre at våre vinylgulv skal vare i lang tid, opp til 25 år. Vårt fou-team jobber også hard med å finne alternative løsninger med mer bærekraftige materialer.

Hvis du foretrekker et mer øko-vennlig alternativ til vinylgulv, er Pergo laminat et godt valg.

Pergo vinylgulv er 100 % ftalatfrie

Ftalatfritt

Tilsetninger er en annen ingrediens i våre vinylgulv. Disse inneholder ingen skadelige stoffer og er 100 % ftalatfrie. For eksempel er myknere som vi bruker til å gjøre gulvene fleksible, de samme som brukes i barneleker og matvareforpakninger. Derfor kan du føle deg trygg på at de er helt sikre for deg og barna dine.

Sirkulært økosystem

99 % av vårt industriavfall resirkuleres med suksess gjennom vår interne produksjonsprosess. Det betyr at vi ikke brenner eller deponerer materialer unødvendig, og vi driver vår egen interne og lukkede sirkulære prosess. På den måten tar våre produksjonsanlegg ansvar og vi har nær null avfall som går tapt eller destrueres.

Våre vinylgulv er 100 % orto-ftalatfrie og derfor helt sikre for deg og din familie
Pergo vinylgulv har meget lave utslipp

Ren luft innendørs

Begrenser helseskadelige utslipp

Fordi vi tilbringer det meste av vår tid innendørs, er luftkvaliteten i hjemmet av største viktighet. Luftkvaliteten påvirkes av mange faktorer, blant annet ventilasjon, levende lys, rengjøringmidler, og faktisk også møbler og gulvmaterialer. Vi jobber for å forhindre alle helsefarlige utslipp av VOC (flyktige organiske forbindelser) – organiske kjemikalier som har høyt damptrykk ved romtemperatur. Ved å produsere ditt gulv i egne anlegg i så stor grad som mulig vet vi nøyaktig hvilke materialer som brukes og kan enkelt ha kontroll. Derfor er VOC-utslippene fra ditt vinylgulv lavere den europeiske normen, og resultatet er klassifiseringen A+ og M1-merking for meget lave utslipp.

Halvparten av Unilin Group’s produksjon er drevet av fornybare energikilder

Grønn drift

Vinn-vinn på avfall

Visste du at vi i våre fabrikker der vi produserer flex og glue vinylgulv bruker sagmugg fra vårt laminatanlegg vegg i vegg til å generere grønn varme til produksjonslinjen? Takket være denne interne energikilden kan vi dekke 70 % av anleggets varmebehov, og unngå CO2-utslipp på 25 000 tonn per år.

Investering i vindenergi

Våre rigid vinyl-gulvfabrikk drives med grønn energi, generert av tre av våre egne vindmøller. Disse har totalt en årlig produksjon på 12 600 mwh med grønn energi, som tilsvarer det årlige energiforbruket til 3490 europeiske husholdninger

Ekstra innsats for fornybar energi

Vår innsats for grønn energi stopper ikke der. Unilin group – som er Pergo’s moderselskap – har også investert i to biomasseanlegg som konverterer sagmugg og ikke resirkulerbart treavfall fra gruppens drift til fornybar energi. Vi bruker også energi fra solpaneler i våre produksjonsanlegg. I alt er cirka halvparten av gruppens produksjon nå drevet av fornybar energi.

Sertifisert sikkerhet

Vi lener oss aldri tilbake, og setter høye standarder når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Våre anstrengelser for å overholde noen av de strengeste miljø- og helsestandardene demonstreres med følgende merkinger:

  • A+

     Utslippsbegrensningssertifikat, fungerer som en anerkjennelse for meget lave utslipp. A+ er den høyeste kategorien og står for det laveste utslippet. 
     Utslippsbegrensningssertifikat, fungerer som en anerkjennelse for meget lave utslipp. A+ er den høyeste kategorien og står for det laveste utslippet. 
  • M1

    Bevis på at våre gulvprodukter ikke avgir giftige stoffer og at de er luktfrie. M1 er den høyeste kategorien i denne finske klassifiseringen, og angir det laveste utslippet. 
    Bevis på at våre gulvprodukter ikke avgir giftige stoffer og at de er luktfrie. M1 er den høyeste kategorien i denne finske klassifiseringen, og angir det laveste utslippet. 

Oppdag alle vinylgulv