Pergo laminatgulv: Bærekraftig tvers gjennom

Pergo laminat: Verdens første Svanemerkede gulv!

I Pergo gir vi oss selv utfordringer hele tiden og bruker strenge kriterier når det gjelder sikkerhet, helse og bærekraft. Som oppfinnerne av laminatgulv er vi stolte over å være den første produsenten som tildeles Svanemerket og EU Ecolabel for et gulv. Fra produksjonen av våre laminatgulv til slutten av livssyklusen: Vi innoverer innenfor bærekraft for å minimalisere påvirkningen på planeten vår.

Kjerne i 100 % gjenvunnet treverk

Vår fiberplate med høy densitet (HDF), som du finner i kjernen av laminatgulvene, inneholder kun resirkulert treverk. Dette er biprodukter fra treverk fra andre aktiviteter (sagbruk, skogpleie, rydding langs veier …) som ellers ville blitt avfallshåndtert eller brent. Ved å bruke kun resirkulert treverk har vi forhindret felling av nye trær og sørget for at treverk ikke har blitt brent.

Våre laminatgulv bidrar til å fange CO2

Trær spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringer ved å ta opp CO2 og lagre det på en sikker måte for resten av treets levetid. Også når treverket brukes – for eksempel i et gulv – vil treets CO2 fremdeles være bundet. Det innebærer at treet i kjernen i Pergo laminatgulv holder på CO2 i hele levetiden, og trær som får fortsette å vokse får muligheten til å absorbere enda mer. CO2 blir ikke sluppet ut før treet brennes, og det må vi unngå så lenge som mulig – derfor har du levetidsgaranti på våre gulv i opp til 33 år.

Pergo laminatgulv: Kjerne laget av resirkulert tre

Sikrer ren luft innendørs

Vi tilbringer det meste av livet innendørs. Det er grunnen til at luftkvaliteten i hjemmet ditt er så utrolig viktig. Luftkvaliteten påvirkes av mange forskjellige faktorer: ventilasjon, levende lys, rengjøringmidler, og faktisk også av materialene som brukes i interiøret, som f.eks. i gulvet.

Ved at vi produserer gulvene våre i et kontrollert innendørsmiljø kan vi minimere utslippene av VOC (flyktige organiske forbindelser) så mye som mulig. Ett eksempel er formaldehyd, som er farlig selv i meget små konsentrasjoner. Formaldehydutslippene fra våre laminatgulv er meget lave, og 10 ganger lavere enn grenseverdien i EU. Det betyr også at utslippene fra våre gulv er sammenlignbare med utslippene fra naturlig treverk, og derfor er vi kvalifisert for merking med M1 og A+.

En langsiktig investering

Fordi ditt laminatgulv er en langsiktig investering som opprettholder sin høye kvalitet, gir vi deg en livstidsgaranti på opp til 33 år. Ved å lage produkter med lang levetid unngår vi at gulvet ender i avfallsdeponier etter kort tid. Vår avanserte klikk-teknologi gjør det meget enkelt for deg å montere gulvet uten lim – og du kan til og med flytte det til et annet rom ved behov.

Pergo laminatgulv: 10 ganger lavere formaldehydutslipp

Kjører på grønn energi

Unilin – firmaet Pergo – har investert i to biomasseanlegg som konverterer sagmugg og ikke resirkulerbart treverk til grønn energi. Denne energien går til allment forbruk og til våre egne produksjonsprosesser. Videre får vi energi fra vindmøller og solpaneler. Resultatet er at cirka halvparten av gruppens produksjon dekkes av fornybare kilder.

Vi tilbyr total åpenhet

Vi evaluerer og minimaliserer miljøpåvirkningen av ditt laminatgulv, og vi tar hensyn til hele livssyklusen; fra råmaterialene til utfasingsprodukter. Teknologi for livssyklusanalyse, Life cycle assessment (LCA)-teknologi, hjelper oss med beregne i hvilken fase vi har størst påvirkning, og hvor vi kan gjøre forbedringer, og resultatet er en miljødeklarasjon, Environmental product declaration (EPD), som vi følger nøye.

Svanemerket var bare starten

Vi ser alltid på hvordan vi kan forbedre arbeidet vårt. Derfor vare svanemerket det første, men definitivt ikke det siste beviset på vårt engasjement. I dag ble vi har blitt tildelt følgende merker, og de viser at våre laminatgulv overholder noen av de strengeste standardene for miljø og helse:

svanemerket

Svanemerket

Høyt ansett skandinavisk økologisk merking for produkter som tilfredsstiller høye krav til miljøytelser gjennom hele livssyklusen.

PEFC-merke

PEFC

Globalt anerkjent varemerke for treprodukter som kommer fra bærekraftig drevet skog.

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Merking for førsteklasses miljøytelser tildeles produkter og tjenester som tilfredsstiller høye økologiske standarder gjennom hele livssyklusen.

a+

Afssett (A+)

Dette utslippssertifikatet i toppkategorien utgjør en anerkjennelse for meget lave utslipp.

Finsk miljømerking M1

M1

Beviset på at våre gulvprodukter ikke avgir giftige stoffer og at de er luktfrie.

EPD

EPD

Vår miljødeklarasjon gir nøyaktig, pålitelig og sammenlignbar informasjon om miljøytelsene i våre produkter.