NB
Logg ut | Opprett en konto | Logg inn Profesjonelle Hjemmeside

Legge vinylgulv: trinnvise instruksjoner lim

HVORDAN INSTALLERE

Vår Optimum vinylgulv er et enkelt alternativ når du ønsker å lim ned gulvet. Her kan du finne fullstendige instruksjoner for å oppnå et perfekt resultat.

Forberedelser trinnvis

> Step 1 - Før du begynner

Vinyl glue down installation

Pergo Optimum gulvmaterialer som limes leveres med instrukser i form av illustrasjoner. Tekstene nedenfor gir forklaringer til illustrasjonene og er inndelt i tre temaområder: Forberedelse, legging og rengjøring. Vi anbefaler deg å lese nøye gjennom denne informasjonen mens du ser på hver illustrasjon. Vi anbefaler også at du bestiller alle paneler til same gulvprosjekt samtidig. Vi kan ikke garantere at paneler i ulike partier og bestillinger er kompatible. Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker tilbehør fra Pergo for å få optimalt utbytte av Pergo-garantien. 

> Step 2 - La gulvet akklimatisere seg

Vinyl glue down installation

Pergo Vinyl gulv kan kjøpes i ulike formater og dekorer. Forsikre deg om at du har mottatt det gulvbelegget du bestilte før du starter leggingen. Det er alltid en god ide å ta vare på en endemerkelapp sammen med kvitteringen/fakturaen din. Etter at du har mottatt pakkene med gulvbelegget skal de akklimatiseres, uåpnet og liggende flatt. Vi anbefaler deg å oppbevare dem uåpnet og ved siden av hverandre ved normal romtemperatur (mellom 18-25°C) i minimum 48 timer før legging. Eskene må aldri oppbevares stående, i et støvete rom eller på steder med ekstreme temperaturer.

> Step 3 - Gjør klart undergulvet

Vinyl glue down installation

Typen undergulv, kvalitet og forberedelse vil påvirke det endelige leggingsresultatet betraktelig. Derfor må Pergo Optimum-gulv legges på et solid, tørt, stabilt og selvstøttende undergulv i feilfri tilstand. Forsikre deg om at undergulvet er flatt, rent (inkludert fritt for fett, smørefett, kjemiske stoffer etc.). Alle myke gulvbelegg, som vinyl, tepper, linoleum, kork etc., samt smuss og avfall må fjernes før legging. Hvis undergulvet ikke virker egnet for legging av Pergo Optimum, må nødvendige tiltak gjennomføres. De fleste undergulv må grunnes og utjevnes, fordi selv de minste ujevnhetene vil være synlige gjennom Pergo Vinyl.


> Step 4 - Jevn ut kanter, topper og sprekker

Vinyl glue down installation

Hele undergulvet må sjekkes for ujevnheter ved å bruke et 2 m lang rett bord. Ujevnheter på mer enn 2 mm per 2 m må jevnes ut ved å slipe dem ned eller ved å bruke en egnet utjevningsmasse.


> Step 5 - Legge gulv på sementbaserte undergulv

Vinyl glue down installation

Et ujevnt undergulv må alltid utjevnes. La utjevningsmassen herdes og tørke i samsvar med anvisningene til produsenten av massen før legging. Be forhandleren din om råd. Alle sementbaserte undergulv må være tørre (< 2,5 CM/75 % RH Tramex) før legging. Når gulvbelegget skal legges på plankegulv, må det legges fiber- eller finerplater med not og fjær for å jevne overflaten. Forsikre deg om at planke- eller plategulvet er skrudd fast for å unngå knirking. En egnet utjevningsmasse kan også brukes på plankegulv. Be forhandleren din om råd.


> Step 6 - Gulvvarme

Vinyl glue down installation

Et Pergo Optimum gulv kan også legges sammen med “lav temperatur”-gulvvarme.

  • Dette gjelder undergulvvarmesystemer med varmekomponenter – vannbårne eller elektriske – integrert i gulvet. Varmefolie, Pergo Quickheat eller andre, lignende systemer KAN IKKE brukes. En kombinasjon av oppvarming om vinteren og kjøling om sommeren er også mulig. Gulvvarmen må installeres i samsvar med leverandørens instrukser og allment aksepterte instrukser og regler. Gulvunderlaget må være tørt nok (maksimalt 1,5 % CM for avrettingslag av sement og 0,3 % for anhydritt) når gulvbelegget legges. Dette kan gjøres ved å slå på varmen på forhånd, som beskrevet nedenfor. Hvis bygningen er ny, må du vente minst 21 dager før avrettingslaget legges og varmen slås på. For nylagt avrettingslag skal du følge installatørens retningslinjer. Du bør få en oppvarmingsprotokoll, be om det hvis du ikke får en. Undergulvet må oppfylle kravene ovenfor og forberedes tilsvarende. Slip ned eventuelle ujevnheter hvis nødvendig.
  • Sett på gulvvarmen minst to uker før du legger ditt Pergo Vinyl-gulv. Øk temperaturen gradvis, med ikke mer enn 5 °C per dag. Den maksimale kontakttemperaturen under Pergo Vinyl-gulvet er 28 °C. Den maksimale varmtvannstemperaturen ved varmeelementets utgang er 45 °C. ENDRE ALLTID temperaturen GRADVIS i begynnelsen på og på slutten av en oppvarmingsperiode. Sørg for at romtemperaturen alltid ligger mellom 18-25 °C.
  • Det må alltid unngås varmeakkumulering på grunn av tepper eller ryer på gulvet eller ved å ha for liten plass mellom møbler og gulv.
  • Temperaturendringer mellom ulike årstider kan også føre til endringer i mål.
  • Hvis det fines gulvkjøling, og for å unngå skade på gulvet, må temperaturen på det inngående kjølevannet ikke komme under en viss temperatur, det såkalte duggpunktet. Lavere temperaturer vil forårsake kondens, noe som kan skade både Pergo Vinyl-gulvet og undergulvet.
  • Kjølekretsen må ha en kontrollmekanisme som forhindrer at temperaturen på kjølevæsken faller under 18 til 22 °C. Dette avhenger av klimasonen der gulvet er lagt. I soner med høy relativ fuktighet er minimum 22 °C, ved gjennomsnittlige fuktighets- og temperaturnivåer kan den gå ned til 18 °C.
    • Termostater i rommet må aldri innstilles på en temperatur som er 5 °C lavere enn romtemperaturene eller mindre. Hvis romtemperaturen for eksempel er 25 °C, må romtermostaten ikke stilles på en temperatur som er lavere enn 20 °C.
    • Hvis du ikke overholder disse instruksene, blir garantien for Pergo Optimum-gulvet ugyldig.

> Step 7 - Fjern alt av skrot og rester

Vinyl glue down installation

Støvsug overflaten forsiktig for å unngå at rester eller avfall ligger igjen på undergulvet.


Leggning trinnvis

> Step 8 - Samle verktøyet

Vinyl glue down installation

Pergo Optimum-gulv er enkle å legge og krever ingen dyre spesialverktøy, bortsett fra en tung valse. Du trenger en tommestokk, blyant, hammer, tapetkniv, vinkelhake og muligens en boremaskin og arbeidshansker. For å lime ned gulvet trenger du Pergo Vinyl-lim og en A-2-murskje. Sørg for at du har alle verktøy tilgjengelige før du starter leggingen.


> Step 9 - Kapp nøye

Vinyl glue down installation

Det er enkelt å skjære over plankene. Hold planken med dekorsiden opp, og bruk en tapetkniv til å skjære et dypt snitt i overflaten. Brekk av planken slik illustrasjonen viser.

> Step 10 - Se etter skader

Vinyl glue down installation

Hver Pergo-planke sjekkes nøye for alle feil eller mangler før de pakkes. Det er likevel mulig at pakker kan bli skadd under transport eller når de åpnes. Legg ikke en planke med skadd overflate eller kant. Kontroller hver planke nøye både før og under legging, ved gode lysforhold. En planke som allerede er lagt anses for å være godkjent, og dekkes ikke av garantien.


> Step 11 - Mål nøye

Vinyl glue down installation

Før du starter er det viktig å måle rommets lengde og bredde for å planlegge leggingen slik at gulvet får et balansert utseende. Dette er spesielt viktig når du legger dekorfliser. Marker midten av gulvet. Sørg for at den siste rekken av gulvet ikke blir for smal. Hvis dette er tilfelle, kan du fremdeles starte i midten, men med en viss avstand fra sentrum. Det er best å legge gulvet parallelt med det innkommende lyset.

> Step 12 - Prøvelegg den første raden

Vinyl glue down installation

“Tørrfest” (uten lim) hele den første rekken. “Tørrfest” den neste rekken, og hold en forskyvning på minimum 15 cm mellom panelets kortender. Det anbefales ikke å holde endeskjøtene på sammen nivå i et regelmessig mønster, men å gjøre det mer tilfeldig for å få et fint og naturlig sluttresultat. Pergo Optimum-flisene bør normalt legges i et 50/50-mønster og symmetrisk i rommet. Det anbefales å holde en avstand på rundt 3 mm til veggene i tilfelle bruk av avrettingslag eller anhydritt.


> Step 13 - Lim gulvet

Vinyl glue down installation

Fjern panelene og påfør Pergo-vinyllim på gulvet i omtrent samme bredde som de to første rekkene. Følg anvisningene på Pergo-limbøtten.


> Step 14 - Legg de to første radene

Vinyl glue down installation

Legg de to første rekkene ved å følge startlinjen. Legg fast press på hver planke for å sørge for godt feste. Forsikre deg om at panelene ligger rett etter hverandre langs rekken.


> Step 15 - Bland bordene for å få et fint mønster

Vinyl glue down installation

Fortsett leggingen, og hold omlegget på minimum 15 cm når du legger plankeformater. Det anbefales å variere omlegget og unngå en rett linje ved endeskjøtene. Hvis du bruker flisformater, anbefales det å holde et 50/50 omlegg. Det kan likevel hende du vil forsøke andre mønstre fordi du foretrekker det. Det er også lurt å blande planker fra flere pakker for å få et balansert mønster på gulvet.

> Step 16 - Så setter vi i gang

Vinyl glue down installation

Bruk en tung valse for å sikre optimalt feste og for å planere plankene. Ikke vent lenger enn 30 minutter før du ruller over det lagte gulvområdet.

> Step 17 - La herde i 24 timer!

Vinyl glue down installation

Limet må være 100 % herdet før det settes møbler på gulvet, man begynner å gå på det eller gulvet belastes på annen måte. Derfor må gulvet få være i ro i 24 timer etter legging, ved en temperatur på 18-25 °C, for at herdingsprosessen skal kunne gjennomføres.